rsd Kôd6085
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 800 mm.
Materijal: 12x12 mm grif.
Masa: 0,88 kg
Jedinica mere: kom