Dimenzija: 1280x2100mm
Jedinica mere:

Dimenzije - širina x visina (1280x2100mm)
(cca 2.69
m²)

Pešačka kapija od kovanog gvožđa model K 042

Za ovu vrstu metalne konstrukcije izrađujemo elemente i sklopove, nudimo uslugu izrade, antikorozivne zaštite toplim cinkovanjem, plastifikacije u boju po želji kao i uslugu montaže.

Upotrebom predloženih standardnih elemenata dobija se približan izgled konstrukcija prikazanih na fotografijama.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas slanjem poruke na e-mail info@joilart.com ili putem telefona 011/8302-700.

Za slanje zahteva za izradu ponude pogledajte neke od saveta ovde.