Jedinica mere:

Predlažemo set opreme za samostalnu izradu dvokrilne kapije sa  upotrebom štelujuće šarke M20 8355 sa pločicom dimenzije 100x100mm  pogodnu za jednostavnu montažu na betonski ili metalni stub.  Za donji deo možete upotrbiti predložen proizvod pod šifrom 8449  ili  možda 8752 donji deo šarke sa ležajem.

Kontraflah 7109 i upotreba završetaka pod šifrom 7106   upotpuniće i ulepšati izgled  kovane kapije.

U zavisnosti od estetskih i tehničkih zahteva šarku možete zameniti drugim proizvodom iste namene iz gupe Kovani Elementi, Šarke,  kao i obrazinu, kvaku i ostalu opremu drugim proizvodima iz grupe Obrazine, kvake i ručke.