rsd Kôd6007
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 800x220 mm.
Materijal: 12x12 mm grif. + 12x6 mm grif.
Masa: 2,18 kg
Jedinica mere: kom

Zavisno od potrebnih dimenzija, materijala i dizajna, ispupčeni stubić se može koristiti kao i ostali ispupčeni stubići. Primere možete pogledati na:

Kao i najveći deo naših kovanih elemenata, stubić je pogodan za zavarivanje i cinkovanje.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail info@joilart.com ili na telefon 011 8302 700