rsd Kôd6650
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 800 mm.
Materijal: 12x12 mm grif.
Masa: 1,02 kg
Jedinica mere: kom