rsd Kôd7936
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 460x730mm
Materijal: 12x12mm grif.
Masa: 5,50 kg
Jedinica mere: kom

Kovani sklop

Dimenzije- visina X širina (460x730mm)