rsd Kôd

Jedinica mere:

Stepenišna konstrukcija sa ogradom visine 2,5 m. Upotrebljeni materijali zavise od dimenzija stepeništa i dizajna ograde. Gazišta na fotografijam su bukova debljine 20mm.